Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 przyniesie wszystkim jak najwięcej łask Bożych.

Niech każdy doświadcza bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was.

Gorące życzenia ślą „Lechici”