O ZESPOLE

Zespół wokalny „Lechici” działa przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Powstał w 1983 r. z inicjatywy organisty Leszka Opały, który do tej pory jest kierownikiem zespołu. Opiekę duchową nad zespołem sprawuje Ksiądz Prałat Andrzej Puzon.

Skład „Lechitów” tworzą uczniowie szkół średnich, studenci i młodzież pracująca. Repertuar zespołu jest bogaty i różnorodny. Obok pieśni religijnych, znajdują się w nim również utwory patriotyczne, żołnierskie, piosenki biesiadne i okolicznościowe, wokalno-instrumentalne i pieśni a capella. Nie brakuje w nim też utworów muzyki poważnej i tych, które skomponował Leszek Opała.

Zespół „Lechici” aktywnie uczestniczy w życiu parafii, miasta i regionu. Brał udział w wielu festiwalach piosenki religijnej, patriotycznej i wojskowej. Od 1995 r. jest współgospodarzem Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej Wojska Polskiego, odbywającym się w Hrubieszowie. „Lechici” koncertują z pełnym recitalem na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Współpraca zespołu z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego (od 2008 roku Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego), Orkiestrą Garnizonu Zamość i Chórem Rezonans zaowocowała wspólnymi występami. Od 2005 roku zespół współpracuje z poznańskim kompozytorem Zbigniewem Małkowiczem (pochodzącym z Zamościa), wykonując jego dzieła.

„Lechici” za działalność społeczną i charytatywną w 1996 r. zostali odznaczeni medalem „Silni Dobrocią” przyznawanym przez TV lubelską.