„Zaiste Ten był Synem Bożym…”

W Niedzielę Palmową, 20.03.2016 r.  na wszystkich Mszach św. „Lechici” wykonali Pasję wg św. Mateusza. W tym roku śpiewało ją 32 osoby. W roli Chrystusa wystąpił ks. A. Puzon (opiekun duchowy zespołu), narrator – Leszek Opała i Aleksandra Opała – Wójcik, osoby inne: Sławomir Lebiedowicz (tenor), pozostała część wyśpiewała partie chóru.

Ten rok jest dla „Lechitów” szczególny, to rok jubileuszowy dla wykonania tego trudnego utworu polifonicznego.  Po raz pierwszy zespół w czternastoosobowym składzie wykonał Pasję dn. 23.03.1986 r. (30 lat temu).  W roli Chrystusa wystąpił  wówczas ks. A. Puzon, partię narratora wyśpiewał  Leszek Opała, osoby inne: Reginald Kawalec (tenor), Dorota Szymańska, Barbara Słupna, Krystyna Szewczyk (sopran), Jolanta Gęsior, Jolanta Czujkowska,  Marta Słupna (alt), Lech Serafin, Wojciech Sołtysiak, Janusz Zielonka ( tenor), Edmund Brzycki i Antoni Migas (bas).

To  odważne przedsięwzięcie zespołu  przetrwało do dziś i mamy nadzieję, że jeszcze na długo wpisze się w tradycję parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, bo są chętni młodzi ludzie, którzy chcą śpiewać i dla których śpiew i muzyka tworzą nieodłączną część ich życia.


Marta Słupna