„Nie lękajcie się Miłości,
która stawia człowiekowi wymagania.”
Św. Jan Paweł II

Non abiate paura, „Nie lękajcie się”. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu  św. Piotra w Rzymie.


  Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem   Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.

   Tradycyjnie już nasze miasto organizuje i uczestniczy w tym wydarzeniu. W ten sposób dziękujemy za wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, za jego życie, powołanie i nauczanie, za to, że był i nadal jest z nami.
Tradycją już jest, że dzień ten przygotowują uczniowie SP3 oraz zespół Lechici.

Zespół wystąpił w repertuarze:
1. Przy sercu…
2. Kłaniam się
3. Prymasie Tysiąclecia
4. Nie lękajcie się
5. Życie jesteś chwilą

Jako soliści wystąpili: Marta Kowalik, Dorota Winnicka i Leszek Opała.

Dzień Papieski w HDK – 17.10.2021 r- zespół wokalny Lechici – „Prymasie Tysiąclecia , muzyka Leszek Opała.

Na zakończenie zespół wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 wykonał „Barkę”.