Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
                                                Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
                                                                   i drugiego człowieka.
                                                  Życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy
                                                 były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
                                                      dającego radość, pokój i nadzieję.
                                                 Wszelkiej pomyślności z serca życzą – Lechici