Wielkanoc to święto otuchy i nadziei.
Z tej okazji życzymy wszystkim,
aby był to czas przemiany serc,
odradzania się wiary w drugiego człowieka,
wzmacniania miłości i szacunku do ludzi
„Lechici”