„Idą ku mnie tylko kalinami
     umarli…znajomi… kochani.”
                  Kazimiera Iłłakowiczówna


17 września 2012 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu wojskowym odbyła się uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę napaści Sowietów na Polskę. Wzięli w niej udział władze miasta, przedstawiciele zakładów pracy i uczniowie hrubieszowskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uroczystość otworzył Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj. Potem odbył się apel poległych podczas, którego żołnierze naszej Jednostki Wojskowej wystrzelili salwę honorową, a delegacje złożyły biało – czerwone wiązanki przy pomniku. Na grobach poległych zapłonęły znicze zapalone przez hrubieszowską młodzież.

W tej jakże podniosłej uroczystości wzięli udział również „Lechici”. Rozpoczęli ją od krótkiego recitalu przeplatanego wierszami mówiącymi o tragicznych dniach II wojny światowej.

Szczególnej powagi, a dla osób, którzy przeżyli wojnę – bolesnych wspomnień dodał wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny: „Idą ku mnie tylko kalinami, umarli…znajomi…kochani…”, utwór , w którym dominuje nastrój nostalgii i przywołania z pamięci tych, którzy odeszli na zawsze. Zaraz po tym wykonana przez zespół pieśń „Kresowe dzieci” tylko ten nastrój spotęgowała.

Po montażu słowno – muzycznym „Lechici” obsłużyli muzycznie Mszę św. , którą celebrował i wygłosił homilię ks. prałat Andrzej Puzon.

Marta Słupna