W niedzielne popołudnie, dnia 16.10.2016 r. zespół „Lechici” pod kierunkiem  Leszka Opały wziął udział w niecodziennej uroczystości. Tego dnia na terenie Nadleśnictwa Strzelce, Leśnictwa Gołębowiec odbyła się uroczystość poświęcenia trzech krzyży, upamiętniająca poległych i walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej.

„Podczas I wojny światowej Niemcy bombardowali las i okoliczne miejscowości. Mieszkańcy szukali schronienia w tzw. sadzonce, nazywanej potocznie „Uszyjkiem”. Wśród ocalałych była rodzina Hawryluków. W tym czasie trzecie dziecko urodziła Maria Hawryluk. Na pamiątkę narodzin syna i szczęśliwego ocalenia ojciec Cyryl Hawryluk postawił krzyż. Kolejne dwa krzyże ufundowali inni, którzy przeżyli wspomniane wydarzenia, ofiarując Bogu wdzięczność za przetrwanie. W trosce o pamięć tych zdarzeń organizatorzy niedzielnych uroczystości postawili trzy nowe krzyże, które poświęcił proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Moniatyczach, ks. Jan Semeniuk.”

Zaproszonych gości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Pan Mariusz Nagadowski i prezes Koła Łowieckiego „Dzik”, Pan Mirosław Guścior.

W następnym punkcie uroczystości duchowni, na czele z kapelanem wojskowym ks. ppłk. Andrzejem Puzonem, dokonali adoracji krzyży. Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił ks. A. Puzon. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Lechici”.

MS