W Polsce głównym punktem obchodów święta Bożego Ciała jest procesja eucharystyczna ulicami miast, która zawsze odbywa się w czwartek 60 dni po Wielkanocy. W procesji kapłan niesie ozdobną Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a nad nią niesiony jest baldachim. Procesje są niezwykle barwne i radosne.

Dzieci pierwszokomunijne sypią świeże kwiaty, a pozostali wierni śpiewają pieśni eucharystyczne, niosąc ruchome ołtarze, chorągwie i sztandary. W naszym mieście każda parafia osobno organizuje taką procesję.

W tym roku, to wyjątkowe święto odbyło się 30 maja i obchodzone jest na całym świecie.

Sięgnijmy trochę do historii.

Boże Ciało (inaczej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i Krwi Pańskiej) to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu.

 Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Boże Ciało obchodzi się w czwartek w oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest to więc święto ruchome. Tradycja jego obchodzenia została zapoczątkowana w parafii Liege we Francji, której biskup Robert ustanowił to święto w 1246 r. w związku z widzeniami bł. Julianny z Cornillon.

W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus rozszerzył to święto na cały Kościół dla uczczenia pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież Jan XXII.

W Polsce po raz pierwszy święto Bożego Ciała wprowadził biskup Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Tradycyjnym elementem polskich obchodów jest uliczna procesja z Najświętszym Sakramentem, podczas której dzieci sypią kwiaty. Zatrzymuje się ona kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.