Ku czci i pamięci poległych…

Ślady i pamiątki wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.     do   dziś  są obecne na Ziemi Hrubieszowskiej. Są to najczęściej mogiły polskich żołnierzy, którzy zginęli w tej wojnie, a także pomniki ku czci ich pamięci znajdujące się na hrubieszowskich cmentarzach i okolicznych wioskach.

W tym roku przypada 91.rocznica tej wojny. Z tej też okazji dn.11 września 2011 r. w Stefankowicach odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę 15 Pułku Piechoty „Wilków” pod Stefankowicami, która rozegrała się 05.09.1920 r. Polacy zwyciężyli  z niewspółmiernie większą konnicą Budionnego. Za waleczność i odwagę Pułk „Wilków”, dn. 04.12.1920 r. został wyróżniony przez Marszałka J. Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari.

Na zaproszenie Wójta , Rady Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenia „Sosenka” ze Stefankowic zespół wokalny „Lechici, pod dyrekcją Leszka Opały, miał zaszczyt wystąpić podczas tych uroczystości upamiętniających bitwę pod Stefankowicami.

Koncertem noszącym tytuł „Pieśnią do serca –sercem do Ojczyzny” zaprosił wszystkich uczestników tego Święta na wspólną wędrówkę z pieśnią patriotyczną, legionową i religijną.

Po recitalu odbyła się rekonstrukcja walk z 1920 r. pod Stefankowicami.

Marta Słupna