W piątek, 14 stycznia 2022 r. zespół brał udział we Mszy św. z racji rocznicy wprowadzenia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – polskiej pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Droga Życia” w Smoligowie.

Bł. Hanna Chrzanowska swoją posługę realizowała przed i po II wojnie światowej. Może być wzorem dla młodych dziewcząt, do wykonywania zawodu pielęgniarki. Ściśle współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą w duszpasterstwie służby zdrowia. Obecnie w kaplicy na stałe zainstalowane są relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej.

Po uroczystej Mszy św. „Lechici” wystąpili z charytatywnym koncertem kolęd i pastorałek dla pacjentów i pracowników tego zakładu.

Od naszego szefa Leszka Opały zespół otrzymał wiadomość przez Messengera takiej treści: : „Dzięki wszystkim dzisiejszym Lechitom za piękne, specyficzne kolędowanie w Smoligowie. Na mnie osobiście takie miejsca robią duże i głębokie wrażenie!”

To piękne i prawdziwe, płynące z serca słowa. Takie czy podobne wrażenia odnieśli wszyscy członkowie zespołu. Nikt z nas nie wie, co go w życiu czeka.