We wtorek 22 czerwca o godz. 10 00 przy kopcu Kościuszki w Uchańce po raz dziewiąty odbyła się uroczystość upamiętniająca 218. rocznicę bitwy pod Dubienką. W Zlocie Młodzieży wzięli udział   uczniowie ze szkół powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego, a także  przedstawiciele samorządów (m. in. Wójt Gminy Dubienka i Kazimierz Stocki – Starosta chełmski) , duchowieństwa, policji i straży granicznej oraz mieszkańcy gminy Dubienka.

Na uroczystości nie zabrakło również i naszego zespołu – „Lechitów”, który już po raz drugi uczestniczył w  zlocie młodzieży pod kopcem Kościuszki, pierwszy raz w 1992 r.
Na zaproszenie  Wydziału Oświaty przy Starostwie w  Chełmie  wystąpiliśmy tam z recitalem patriotycznym, który odbył się podczas oficjalnej części  IX Zlotu Młodzieży w Uchańce.  O występie zespołu  z szacunkiem wypowiadali się jego organizatorzy ” … Uroczystość uświetnił występ zespołu „Lechici” z Hrubieszowa. Uczestnicy zlotu mieli okazję usłyszeć utwory w przepięknym wykonaniu, które w dziejach Polski odegrały szczególną rolę.”

Elementem obchodów rocznicy  osiemnastowiecznych wydarzeń była również uroczysta Msza Święta, której  oprawę muzyczną zaprezentował także nasz zespół.

O kultywowaniu tradycji zlotów młodzieży ,w swoim wystąpieniu, mówił starosta chełmski Kazimierz Stocki”  … Dzisiejsze święto to lekcja historii dla młodzieży z okolicznych  gmin i powiatów. Chcemy i musimy przekazywać tradycje, uczyć historii. Dla przypomnienia ofiarności polskiego żołnierza  poświęcony jest  ten zlot.”

Zgodnie z tradycją zlot zakończył się wspólną wojskową grochówką.

„Kopiec w Uchańce usypano tuż przed Powstaniem Styczniowym. Upamiętnia on bitwę pod Dubienką. W tym miejscu 18 lipca 1792 roku dywizja Tadeusza Kościuszki stoczyła bój z wojskami rosyjskimi. Przez sześć godzin wojska polskie skutecznie odpierały ataki wroga zadając mu dotkliwe straty.

Na tych samych polach, 69 lat później, z inicjatywy miejscowego społeczeństwa, usypany został kopiec. Pod koniec XIX wieku przed kopcem, w okresie szczególnie ostrego nacisku rusyfikacyjnego, organizowane były zloty polskiej młodzieży. Przed kilku laty, w nawiązaniu do tamtych wydarzeń, podjęta została inicjatywa spotykania się młodzieży z terenu powiatu chełmskiego. Zloty organizowane są przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Dubience i Parafię pw. Świętej Trójcy w Dubience.”

Marta Słupna