Wiosną 2013 r. wyjeżdża kolejna Grupa Rozpoznawcza XIII zmiany PKW do Afganistanu. Z tej okazji odbyło się w naszej Jednostce Wojskowej i kościele garnizonowym uroczyste pożegnanie żołnierzy. Wziął w niej udział również zespół „Lechici”.

Dnia 05.03. 2013 r. o godz. 10 00 obsłużył muzycznie Mszę św., którą celebrował i kazanie wygłosił ks. kapelan ppłk Andrzej Puzon. W uroczystości wzięły udział władze miasta i powiatu, a także przedstawiciele różnych służb mundurowych.

Wszystkim żołnierzom wyjeżdżającym na tę trudną i często niebezpieczną służbę do Afganistanu życzymy dużo wytrwałości. Niech ten czas spędzony daleko poza rodziną nie będzie dla nich zbyt długi, a potem bezpiecznie niech wracają do domu.

Marta Słupna