25.09.2021 r. na łamach portalu społecznościowego FACEBOOK ukazały się podziękowania Leszka Opały – twórcy hejnału hrubieszowskiego:

„Pragnę podziękować pani Burmistrz Marcie Majewskiej, hrubieszowianom, moim znajomym i przyjaciołom za zaufanie jakim mnie obdarzyli. Dziękuję wszystkim, którzy lajkowali posta także i tym, którzy mają tu swoje korzenie. Dziękuję za gratulacje oraz piękne i ciepłe słowa w komentarzach.

Mam nadzieję, że hejnał Hrubieszowa będzie rozbrzmiewał w naszym mieście, jego forma i temat kryją w sobie tożsamość naszej ziemi hrubieszowskiej, tego małego i najdalej na wschód wysuniętego miasta, ziemi pięknej i bogatej w historię i tradycje. Dziękuję.”