Niedziela Palmowa – Pasja wg św. Mateusza

Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, obchodzona jest przez chrześcijan Niedziela Palmowa, z którą w Kościele katolickim wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza.

Niedziela ta rozpoczyna Wielki Tydzień. W jej obrzędach łączą się dwa aspekty: pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy i Jego męka. Czerwony kolor szat liturgicznych zapowiada Wielki Piątek, a podczas Mszy św. słuchamy „Męki Jezusa Chrystusa”. Niedziela ta jest niejako preludium do dni, podczas których w obrzędach liturgicznych będziemy sprawować tajemnicę Syna Bożego.

Zespół „Lechici” już 27 raz, podczas pięciu Mszy św., wykonał Pasję wg św. Mateusza – utwór wielogłosowy a’cappella. Chór tworzyło 37 osób, w roli narratora wystąpił Leszek Opała, jako Chrystus – ks. prałat Andrzej Puzon, a rolę Piłata i innych osób wyśpiewał Sławomir Lebiedowicz.

Była to niezapomniana Niedziela Palmowa ( 24.03.2013 r.) ponieważ nikt nie pamiętał żeby tego dnia był mróz -12°C , dopiero popołudniu nieco się ociepliło.

Zapraszamy do wysłuchania Pasji w wykonaniu zespołu w trzech częściach. Jest to fragment audycji rtm Staszic.

Pasja cz.1

Pasja cz.2

Pasja cz.3

Marta Słupna