Niedziela Palmowa to święto, które przypada na 7 dni przed Wielką Niedzielą. W    ten dzień idziemy do kościoła poświęcić palmy. Święto to uchwalono na cześć przybycia Jezusa do Jerozolimy. Treścią  liturgii  Niedzieli Palmowej jest również misterium religijne o męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Dn. 17.04.2011 r. zespół „Lechici”  podczas pięciu niedzielnych Mszy św. wykonał Pasję wg św. Mateusza. Ten wielogłosowy utwór „Lechici” wykonują już 25 lat. Tak wiec ten rok jest jubileuszowym. W czasie Misterium męki Pańskiej śpiewało 47 osób.

Narrację prowadził Leszek Opala, rolę Jezusa wyśpiewał ks. Andrzej Puzon, a  rolę Piłata i innych osób wykonał Sławomir Lebiedowicz.

Pasja  – oznacza cierpienie, mękę. W religii chrześcijańskiej są to  fragmenty Ewangelii opowiadające o męce Pańskiej – ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa, od pojmania w Ogrójcu w nocy z czwartku na piątek 7 kwietnia 33 roku do śmierci na krzyżu na wzgórzu zwanym Golgota.

Marta Słupna