„Ojczyzna – kiedy myślę – to jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas…
Gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.”
                                         Karol Wojtyła – „Myśląc Ojczyzna”

 
Dn. 10.11.2013 r. o. godz. 13.00 w  kościele  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyła się uroczysta Msza św.  z okazji Święta Niepodległości.

Mszę św. celebrował i okolicznościowe bardzo piękne  kazanie wygłosił JE ks. bp prof. dr hab. Mariusz Leszczyński. Gospodarzem uroczystości był oczywiście ks. prałat kapelan WP ppłk Andrzej Puzon, wygłosił słowo wstępne, przywitał gości i poprosił księdza biskupa o poprowadzenie modlitwy za Ojczyznę.

Liturgię Mszy św. rozpoczął hymn narodowy, który odśpiewali wszyscy uczestnicy,   a potem Gaude Mater Polonia a’ cappella w wykonaniu Lechitów. 

We Mszy św., jak przystało na parafię garnizonową, wzięli udział żołnierze hrubieszowskiej Jednostki Wojskowej, którzy czynnie włączyli się do asysty wojskowej. W liturgii uczestniczyli również żołnierze, którzy właśnie wrócili z misji z  Afganistanu. Przybyło także wielu wiernych z naszego miasta, a także harcerze hufca Hrubieszów, którzy przynieśli ze sobą  ogień niepodległości,  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, przedstawiciele ziemi horodelskiej, spadkobiercy historycznych wydarzeń ( w tym roku obchodzili 600 lecie zawarcia unii polsko – litewskiej) wręczyli  dokument unii polsko – litewskiej oraz całą dokumentację tamtych wydarzeń, poczty sztandarowe oraz władze miasta i gminy Hrubieszowa i Horodła.

Animację muzyczną zapewnił zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego.

Liturgię transmitowała na żywo  TVP Polonia pod redakcją jej dyrektora Leszka Platty i ks. dr. Andrzeja Banaszka. Całość trwała 75 minut.
 
Dzisiejsza Msza św. miała szczególny wymiar dla wszystkich wiernych, a przede wszystkim dla  tych hrubieszowian, którzy przebywając daleko od rodzinnej ziemi i miasta mogli wspólnie z nami uczestniczyć w liturgii.

Marta Słupna