„Życiem swym idę jedną z Twoich pięknych dróg…”

„Jan Paweł II – Wielki Święty XXI wieku” to hasło rozpoczętego w niedzielę, 19 października 2014 r., XXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie. Nasz zespół miał zaszczyt zainaugurować ten Tydzień koncertem pt. „Święty, święty, święty”.

W hołdzie  temu wielkiemu  świętemu XXI wieku „Lechici” wykonali kilkanaście utworów, głównie kompozycji Zbigniewa Małkowicza, m.in.: ”Okaż mi Boże”, „Hymn dla NMP”, „Grajcie Panu”, „Ach, pociesz mnie”. W programie znalazły się też  „Jesus Christe…”, „Totus Tuus”, „Hallelujah”. Nie zabrakło też wszystkim dobrze znanej pieśni „Pokolenie JPII”. Publiczność lubaczowska bardzo ciepło nas przyjęła, każdy utwór był oklaskiwany. Zespół dwukrotnie bisował. Na twarzach słuchaczy widać było radość, uśmiech, a czasem zadumę. Niektórzy z nich śpiewali z nami. Na zakończenie wspólnie z publicznością zaśpiewaliśmy ulubioną przez Jana Pawła II „Barkę”. Koncert prowadziła Marta Słupna.
Uroczystość  nagrywała TV Lubaczów i radio Zamość.

Nasz szef udzielił też wywiadu, którego fragmenty można wysłuchać poniżej.

Co pisze o tym fakcie radio Zamość:
„Niedzielna Msza Św. o godz. 9.30 w lubaczowskiej Konkatedrze zainaugurowała XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Jan Paweł II – Wielki Święty XXI wieku”. Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. bp. Marian Rojek. Do zorganizowania takiego Tygodnia Chrześcijańskiego zainspirowały nas Kluby Inteligencji Katolickiej w innych miastach – poinformował Jerzy Czekalski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.
Kolejnym punktem niedzielnego programu był koncert pt. „Święty, Święty, Święty” w wykonaniu hrubieszowskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Lechici”. Leszek Opała, założyciel i kierownik muzyczny zespołu przyznał w rozmowie z Alicją Magurą, że Lubaczów to wyjątkowe miasto.

Dzisiaj opieraliśmy się na repertuarze pana Zbyszka Małkowicza, ale współpracowaliśmy też z różnymi orkiestrami, a każdy nasz występ poświęcony Janowi Pawłowi II przypomina koncert jaki zagraliśmy podczas Jego wizyty w Zamościu i Krośnie – dodaje Leszek Opała.”

Marta Słupna