„O niepojętym
     Miłosierdziu Bożym
     Będę śpiewać na wieki
     przed wszystkim ludem.”


Tak śpiewali „Lechici” razem z poznańskim zespołem „Lumen” w koncercie pop oratorium – „Miłosierdzie Boże” Zbigniewa Małkowicza do tekstów św. siostry Faustyny. Koncert odbył się dnia 15.11.2012 r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i był uwieńczeniem całodziennego sympozjum na temat życia i działalności św. Faustyny. Zespół solidnie przygotował się do tego występu, wyśpiewał wszystko co zadyrygował ich szef Leszek Opała, a trzeba powiedzieć, że naprawdę dobrze mu „szło”. Nie na darmo przecież skończył dyrygenturę.

Marta Słupna