„A gdzież byłaś można Pani
   Z dawnych wieków Królowa
   Ruinami stały mury
   Świątynia Jagiełłowa…”
                           K. Kołtun


W sobotę, 26.09.2015 r. w Chełmie Lubelskim odbyła się IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Najświętszej Marii Panny podczas, której homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon.

O 11.30 w Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetii odbył się koncert patriotyczno – religijny pod hasłem „ Od Krzemieńca do Rymacz – muzyka i pieśni ocalone”.  Gościnnie wystąpił w nim zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

W czasie koncertu zespół wykonał m. in. pieśń poświęconą Matce Bożej – Patronce Ziemi Lubomelskiej na Wołyniu pt.” Lubomelska Panienko”, której autorem jest poeta Krzysztof Kołtun, a muzykę do tekstu napisał Leszek Opała.

Uroczystość odbywała się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.

Koncert miał swój patriotyczny wymiar przepełniony wspomnieniami i nostalgią. Dało się to zauważyć  szczególnie podczas wykonywanego przez zespół utworu „Kresowe dzieci”.  Widać było ocierane przez widzów łzy echa przeszłości i wzruszenia.

To zdarza się bardzo rzadko, ale po kilku pieśniach kobieta – jedna z uczestniczek Kongresu wstała i gorąco podziękowała zespołowi za koncert, za wykonywane okolicznościowe utwory nadające temu wydarzeniu rangi.

Nikt się tego nie spodziewał. Dziękujemy.

                                                                                                                                      

Marta Słupna