W piątek, 13.09. 2019 r. Lechici wzięli udział w Jubileuszu 75.lecia Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych i poświęcenia nowej siedziby Nadleśnictwa Strzelce, która mieści się przy ul.Grabowieckiej.
Zespół obsłużył muzycznie Mszę św. celebrowaną przez JE Księdza Biskupa dr. Mariana Rojka.

MS