” „KTO KOCHA, TEN ŚPIEWA”

                                                                św. Augustyn

Jubileusz 30.lecia działalności „Lechici” obchodzili w niedzielę dn. 15 września 2013 r. o godz. 17.00. Swoje święto urodzinowe zespół rozpoczął uroczystą Mszą św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.  W Eucharystii udział wzięli zaproszeni goście: m.in. Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj, zastępca Burmistrza Paweł Perelmuter, wójt Gminy Jan Mołodecki,  poseł Sławomir Zawiślak, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając, dyrektorzy: Zakładu Karnego – Janusz Krotkiewicz, Hrubieszowskiego Domu Kultury – Emilia Feliksiak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie Marzanna Bednarczuk,  przedstawiciele wojska, prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego – Roman Gumiela, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Szymon Patkowski, poeta chełmski – Krzysztof Kołtun, przedstawiciele mediów: TVP Lublin – Bogusław Jędruszko, lubiehrubie Maciej Łyko i Marek Kitliński oraz liczna rzesza mieszkańców Hrubieszowa.

Ksiądz prałat Andrzej Puzon – proboszcz parafii i celebrant Mszy św. powitał całą rodzinę śpiewaków oraz wszystkich wiernych zebranych w świątyni.   Oprawę muzyczną zapewnili  i Liturgię Słowa prowadzili oczywiście „Lechici” : czytanie 1 – Małgorzata Adamus, czytanie 2 – Marcin Ciesielczuk; Modlitwę Wiernych odczytali Iga Wójtowicz i Grzegorz Czarnecki; dary do ołtarza nieśli: Krystyna Wójtowicz, Reginald Kawalec, Edmund Brzycki i Jakub Kojder. Homilię wygłosił ksiądz prałat. Mówił w niej: „Przybyliście do Domu Matki, która dziś wami się raduje, aby spotkać dawno niewidzianych kolegów i koleżanki, aby wspominać czterech zmarłych członków zespołu, aby zanurzyć się kiedy rozpierała was młodość, piękno śpiewu, kiedy było tyle energii i idoli, kiedy wydawało się nam, że ruszymy z posad cały świat. Przychodzimy z różnych grup wiekowych. Niektórzy z was są od początku, inni ze środka jubileuszy oraz ci najmłodsi. Cytując Jana Pawła II powiedział:” Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na Zbawcę. Tak więc muzyka i śpiew nie jest to impertynencki  jazgot wdzierający się w nasze uszy. Muzyka to genialna sztuka tworzona przez geniuszy. Bez niej nie ma narodów różnych i czujących pokoleń.”

Obok części stałych „Lechici” zaśpiewali m.in.: „Chwalcie Pana” – solista Sławomir Lebiedowicz, „Zostań z nami” – partia solowa – Aleksandra Opała- Wójcik, „Ty tylko nas poprowadź” – jako solista wystąpił Michał Bas.


 Po uroczystej Mszy św. nadszedł czas na życzenia, gratulacje i… jak przystało na urodziny – prezenty. Jako pierwszy głos zabrał ks. prałat Andrzej Puzon – opiekun duchowy zespołu dziękując Leszkowi Opale i Lechitom za długoletnią współpracę. Życzył Jubilatom, by nadal, śpiewając, przemawiali prawdą, radością i dobrocią.  W imieniu wielopokoleniowej rodziny „Lechitów” Leszkowi i Ks. Prałatowi podziękowała Marta Słupna, która powiedziała: „Trudno znaleźć jest słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie, za serce i miłość. Nasze dziękuję, to wdzięczność za te wszystkie lata wspólnej, mozolnej, często  pełnej wyrzeczeń pracy, która upływała w niezwykłej atmosferze zgody i przyjaźni. Dziękujemy Wam za każdy dzień, za wspólnie spędzone chwile, za okazane wsparcie, za  cenne rady, za czujność i cierpliwość, za otworzenie tajemnic muzyki,  długie rozmowy  a przede wszystkim wiarę w nasze możliwości. „Muzyka i śpiew unoszący się pod sklepieniami świątyni jest  jak dotyk wszechogarniającego dobra.”  W imieniu tej wielopokoleniowej rodziny Lechitów życzę, abyście  swoją postawą i pracą mogli uszczęśliwić nas  wszystkich, także po to, aby i sobie dać szczęście. Bądźcie zdrowi, zadowoleni z pracy, którą wykonujecie i aby trwała ona jak najdłużej.  Następne pokolenia  „Lechitów” niech będą  silne tak bardzo , aby tylko motywowały do pracy przynoszącej sukcesy.”


Słów podziękowań nie zabrakło również ze strony Burmistrza Miasta Tadeusza Garaja, panów: Sławomira Zawiślaka, Tomasza Zająca, Romana Gumieli, Krzysztofa Kołtuna  i pani Marzanny Bednarczuk oraz innych zaproszonych gości.


Ważnym momentem podczas  uroczystości było wręczenie „Lechitom”  STATUETKI KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, którą z rąk przewodniczącego Kapituły pana Jerzego Krzyżewskiego i Burmistrza Miasta przyjął kierownik i założyciel zespołu Leszek Opała. Nagroda ta to wielkie wyróżnienie dla zespołu gdyż stanowi ona wyraz uznania dla tych, którzy działają na rzecz miasta, promują je i przynoszą mu chlubę.


Obchody tej doniosłej rocznicy zakończyły się wspólnym, wieczornym spotkaniem w restauracji. Na jubilatów i gości czekało tam kilka niespodzianek. Kolację  rozpoczęło kilka słów ks. prałata, który zaprosił wszystkich na wspólny posiłek a potem do zabawy przy dobrej muzyce. Świąteczny nastrój dopełnił  tort urodzinowy z jarzącymi się świeczkami, które zagasili ks. prałat z Leszkiem.

Podczas tego wieczoru dostojni goście i jubilaci obejrzeli specjalnie na tę uroczystość przygotowaną prezentację „Lechici wczoraj i dziś” ukazującą działalność zespołu na przełomie 30.lat. Każdy z Lechitów mógł odnaleźć tam siebie i trochę powspominać. Kolejną niespodzianką dla uczestników jubileuszu była niewątpliwie książka pt.:” Życie jesteś chwilą… W 30.lecie działalności zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” z Hrubieszowa” wydana przez Wydawnictwo Rzeszowskie –  „Bonus Liber”. Autorka tej publikacji Marta Słupna wręczyła ją każdemu uczestnikowi uroczystości na pamiątkę historycznego spotkania.

Potem to już tylko świetna zabawa, tańce i karaoke. Była to wspaniała ,wzruszająca
i sentymentalna podróż w przeszłość i teraźniejszość. Trzeba przyznać, że Lechici naprawdę umieją się bawić.

Marta Słupna