Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).

XXII Dzień Papieski przebiegał  pod hasłem „Blask prawdy (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła.        Nasze miasto tradycyjnie już organizuje i uczestniczy w tym wydarzeniu. W ten sposób dziękujemy za wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, za jego życie, powołanie i nauczanie.

To św. Janowi Pawłowi II  ofiarowali koncert  zespół wokalny „Lechici” pod kier. Leszka Opały i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Odbył się on w Hrubieszowskim Domu Kultury i ten również nagrywał to szczególne dla miasta i Polaków wydarzenie. Była to naprawdę wielka uczta duchowa. Mamy nadzieję, że niedzielne popołudnie upłynęło wszystkim widzom w miłej atmosferze.

MS