„Śpiewaj i idź…”
św. Augustyn

Św. Cecylia patronka śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów zawiodła „Lechitów” do Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Lublinie, by tam dn. 26.11. 2011 r. o godz. 18.30  wyśpiewać półtoragodzinny koncert z okazji Cecylianki. 

Zespół zaprezentował się w 18. utworach  o różnorodnym charakterze. Swój koncert podzielił na trzy części: religijną, patriotyczną i biesiadną. Całość prowadził ks. prałat Andrzej Puzon, a nad stroną muzyczną  czuwał kierownik zespołu Leszek Opała. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, ogromną serdecznością i wielkim aplauzem.

Jeden ze studentów Seminarium dziękując za „ niesamowite wrażenia artystyczne” i  ( jak to określił) „wyśpiewane rekolekcje” złożył zespołowi życzenia wytrwałości i sukcesów wplatając w nie słowa św. Augustyna: „Chwalmy Pana”… naszym głosem i naszym postępowaniem. … Śpiewaj, aby podtrzymać swój wysiłek. Nie bądź leniwy! Śpiewaj i idź! Co znaczy: idź? Postępuj, postępuj w dobrym! Są tacy, wedle Apostoła, którzy postępują w złym (por. 2 Tm 3,13). Ty zaś idź, aby posuwać się naprzód. Postępuj w dobrym, postępuj w prawości wiary, w czystości życia. Śpiewaj i idź, nie błądząc, nie cofając się, nie drepcąc w miejscu.”

Na zakończenie słowa podziękowania skierował również  rektor Seminarium  ks. dr Franciszek Nieckarz.

                                                                                                             Marta Słupna