„Na niebie gwiazdka lśni, w stajence szum i gwar.
Przychodzi cały świat, by witać Boży dar…”

Pełnych radosnej nadziei świąt Narodzenia Pańskiego,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność –

życzą „Lechici”