14 października 2015 r. w Chełmie obchodził swoje jubileusze Krzysztof Kołtun, znany poeta poruszający tematykę kresową.

Krzysztof Kołtun, którego ród wywodzi się ze wsi Rymacze na Wołyniu, urodził się i tworzy w Chełmie. To założyciel Towarzystwa Rodzin Kresowych i Nadbużańskiego Towarzystwa Kultury, a także Grupy Poetyckiej 'Krzemień’, kontynuującej przedwojenne tradycje Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Jest także pomysłodawcą i organizatorem konkursu poetyckiego „U progu Kresów”.


W tym roku przypada jego 30. lecie pracy wydawniczej i 40. lecie pracy literackiej. Z tej okazji odbyło  się uroczyste spotkanie, na które benefisant zaprosił przyjaciół, znajomych oraz sympatyków Kresów. To niecodzienne spotkanie miało miejsce  w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti i rozpoczęło się o  godzinie 17.00.

W bogatym programie znalazły się między innymi: koncert jubileuszowy w wykonaniu artystów, muzyków i przyjaciół, wystawa jubileuszowa oraz wystawa sztuki rzemiosła Nadbuża. Z koncertem jubileuszowym wystąpili również „Lechici”, podczas którego zaśpiewali „Lubomelską Panienkę” – pieśń do tekstu jubilata i muzyki Leszka Opały – kierownika artystycznego zespołu.

Uroczystości patronowali: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – o/ Kraków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senator RP prof. Józef Zając i Towarzystwo Rodzin Kresowych.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     M. Słupna