„Z głębi dziejów, z krain mrocznych,

puszcz odwiecznych, pól i stepów,

nasz rodowód, nasz początek…”

Jedenasty listopada 2018 r. to szczególna data dla Polaków. Jest nią setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  W tym dniu czcimy pamięć o wydarzeniach sprzed tamtych lat. Nasz naród dopiero po 123 latach niewoli stał się wolnym        i suwerennym państwem. Pamiętamy o naszych bohaterskich przodkach, manifestujemy jedność i przywiązanie do tradycji, wierzymy w przyszłość następnych pokoleń Polaków, wyrażamy nasze uczucia.


„Mieszkańcy Dołhobyczowa również uczcili to ważne wydarzenie. Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w miejscowym kościele przez ks. dziekana Krzysztofa Soliło oraz ks. prałata płk Andrzeja Puzona w asyście pocztów sztandarowych i ostatniego żołnierza z Kompanii Szturmowej AK na tym terenie Bronisława Wróblewskiego.”

Oprawę muzyczną liturgii uświetnił zespół „Lechici” z Hrubieszowa, który rozpoczął Mszę św. od zaśpiewania czterozwrotkowego hymnu narodowego, do odśpiewania którego dołączyli wszyscy uczestnicy liturgii.
Po Mszy św. w hołdzie pamięci bohaterów za wolną i niepodległą Polskę, zespół wystąpił z koncertem pieśni patriotycznej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Dołhobyczów, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie,          ks. dziekan Krzysztof Soliło oraz Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

MS