W środę, 7 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 na terenie 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyło się uroczyste odsłonięcie wystawy       plenerowej z okazji jubileuszu 100. lecia Duszpasterstwa Wojskowego pod hasłem: „Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego”.


Uroczystość rozpoczęła się od hymnu „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu naszego zespołu „Lechici”. Gości powitał dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Jakub Garbowski – Narkiewicz.

Podczas uroczystości głos zabrali również: ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, Biskup Polowy Wojska Polskiego JE Bp gen. bryg. dr Józef Guzdka, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska i Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Wojciech Sołtysiak.

Po przemówieniach dokonano odznaczeń krzyżami „W służbie Bogu i Ojczyźnie” za zasługi dla duszpasterstwa wojskowego z okazji 100. lecia biskupstwa wojskowego.

Krzyżem takim został odznaczony Leszek Opała – kierownik artystyczny i założyciel naszego zespołu „Lechici”. Odznaczenia dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego JE Bp gen. bryg. dr Józef Guzdek.

Jako kapelan wojskowy ks. prałat Andrzej Puzon został również odznaczony krzyżem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” za zasługi dla duszpasterstwa wojskowego z okazji 100. lecia biskupstwa wojskowego oraz medalem Wojskowej Biblioteki Narodowej, który wręczył księdzu Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński.

MS